No photos submitted

Jeanetta hasn't submitted any photos to Capture Memphis yet.


Jeanetta Piwowarczyk

Jeanetta Piwowarczyk Send Message


Elsewhere


About Me

Cze??, jestem Andrzej. Jako ekspert z ponad 5-letnim do?wiadczeniem w zakresie systemów ochrony, a w tym CCTV i systemów alarmowych. Mam nadziej?, i? odszukam tu wielbicieli nowoczesnych technologii zabezpieczaj?cych mieszkania, przedsi?biorstwa i podmioty publiczne. Ch?tnie podziel? si? równie? swoj? wiedz?. rejestratory obrazu z kamer monitoringu